Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου

"Η μαθητεία στις κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου" το ιστορικό αυτό βιβλίο τού συγγραφέα Χρήστου Κωνσταντινόπουλου, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1987 από τις Εκδόσεις Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Αντικείμενο του βιβλίου είναι το παραδοσιακό σύστημα μαθητείας στις πλανόδιες κομπανίες των χτιστών της Πελοποννήσου. Ειδικότερα, με την μελέτη αυτή, επιχειρείται αφενός να επισημανθεί η κοινωνική και γεωγραφική προέλευση των μαθητευομένων και αφετέρου να καθοριστεί ο μηχανισμός εκμάθησης της τέχνης του χτίστη και οι συνέπειες που ο μηχανισμός αυτός είχε στην διαμόρφωση τής προσωπικότητας των μαθητευομένων.

Στην σελίδα 107 του βιβλίου υπάρχει μία αναφορά για την Αλευρού, όπου διαβάζουμε τα εξής: Καλαβρυτινοί χτίστες λ.χ. έχουν εγκατασταθεί στα χωριά της Λακεδαίμονας Άγιος Ιωάννης, Καλογωνιά, Κονιδίτσα, Περιβόλια, Αλευρού, Γεωργίτσι. Ολόκληρες συνοικίες σε μερικά από τα παραπάνω χωριά ονομάζονται και σήμερα Καλαβρυτινά ή Καλαβρυτιναίικα (Δ. Καλλιάνης, «Καλαβρυτινοί στην Λακεδαίμονα», π. Μοραΐτικα, τχ. 1 (1957), σ. 28' πρβλ. του ίδιου στα Σπαρτιατικά Νέα (Απρίλιος 1962) και στην Λακωνική Δράση (Ιούνιος 1979).

Το βιβλίο διατίθεται για ανάγνωση, σε ψηφιακή μορφή, από την Ανοικτή Βιβλιοθήκη.