πληροφορίες

Δήμος Σπάρτης
Τοπική Κοινότητα Αλευρούς
ΝΛακωνίας, T.K. 23059


Χιλιομετρικές Αποστάσεις
Σπάρτη - Αλευρού 24 χλμ.
Αθήνα - Αλευρού 225 χλμ.
Θεσσαλονίκη - Αλευρού 714 χλμ.


Διαμονή