Τι ωραία π’ αγαπώ

Τι ωραί- (να σε χαρώ) τι ωραία π’ αγαπώ,
τι ωραία π΄ αγαπώ, τον Ελληνικό χορό.

Πόχει τα (να σε χαρώ) πόχει τα τσακίσματα,
πόχει τα τσακίσματα, τα βεργολυγίσματα.

Εδωπά (να σε χαρώ) εδωπά τόχω ταμένο,
εδωπά τόχω ταμένο, να χορέψω το καϊμένο

Να χορέ- (να σε χαρώ) να χορέψω να πηδήσω,
να χορέψω να πηδήσω, το σκαρπίνι μου να τρίξω.

Βρε παιδιά (να σε χαρώ) βρε παιδιά καλά παιδιά,
βρε παιδιά καλά παιδιά, για προσέξετε καλά.

Μη χαλά- (να σε χαρώ) μη χαλάστε το χορό,
μη χαλάστε το χορό, ’τ είμαι ξένος και θα ιδώ.

Τι χορό (να σε χαρώ) τι χορό χορεύετε,
τι χορό χορεύετε, τι τραγούδια λέγετε.

Τι θα πά- (να σε χαρώ) τι θα πά ’ς άλλο χωριό,
τι θα πά ’ς άλλο χωριό και θα τους το μολογώ.
Αφήγηση στίχων: Αναστασία Παπαγαρουφάλη συζ. Παντελή Κουρεμπή, Γεωργίτσι 1915
Παρτιτούρα, βηματισμοί: Γεώργιος Αναγν. Παπαγαρουφάλης, Αλευρού 1915

Πηγή: Περιοδικό «Ο Ζεύς», Τεύχος Α’, Αθήνα 1922 (Ιδιωτική Συλλογή Γεωργίου Σ. Καραμπίνη)

Η αναδημοσίευση επιτρέπεται μόνο με τοποθέτηση ενεργού συνδέσμου (link).