Εσείς πουλιά του Μάη

Εσείς πουλιά του Μάη
και της άνοιξης
‘σείς πού πάντα περνάτε
από τον τόπο μας.

Λίγο για χαμηλώστε
τα φτερούλια σας
‘να γράμμα να σας δώσω
μιά ψιλή γραφή.

Να δώστε στην μάνα μου
να μη με καρτερεί
εδώ στα ξένα πού ‘ρθα
με μαγέψανε.

Μού δώσαν μια γυναίκα
μάγισσας τσουπί
μαγεύει τα καράβια
και δεν αρμενούν.

Με μάγεψε και μένα
και δεν μπορώ να ‘ρθώ
όταν κινάω νά ‘ρθω
αρχινάει ψιλή βροχή.

Τσουπί: Κόρη



Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Διάφορα άλλα δημοτικά τραγούδια (της ξενιτιάς)
2. YouTube - Εσείς πουλιά του κάμπου