Χαϊδούλα εκαθότανε

Χαϊδούλα εκαθότανε (δις)
σε μαρμαρένιο αλώνι (δις)

Πασιόπουλο επέρασε (δις)
με τ’ άλογο καβάλα (δις)

Και τ’ άλογο κοντοκρατεί (δις)
και της Χαϊδούλας λέει (δις)

Χαϊδούλα τα μαλάκια σου (δις)
με τι τα ‘χεις βαμμένα (δις)

Τα έχω με καφέ μπογιά (δις)
στον μπογιατζή βαμμένα (δις)

Να κάψω πέντε την Λαμπρή (δις)
Κι οχτώ τ’ Άϊ Κωνσταντίνου (δίς)

Και δεκαπέντε τ’ Άϊ Γιωργιού (δις)
πού ‘ναι μεγάλη μέρα (δις)Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)