Χαϊδούλα εκαθότανε

Χαϊδούλα εκαθότανε (δις)
σε μαρμαρένιο αλώνι

Πασιόπουλο επέρασε (δις)
με τ’ άλογο καβάλα

Και τ’ άλογο κοντοκρατεί (δις)
και της Χαϊδούλας λέει

Χαϊδούλα τα μαλάκια σου (δις)
με τι τα ‘χεις βαμμένα

Τα έχω με καφέ μπογιά (δις)
στον μπογιατζή βαμμένα

Να κάψω πέντε την Λαμπρή (δις)
κι οχτώ τ’ Άϊ Κωνσταντίνου

Και δεκαπέντε τ’ Άϊ Γιωργιού (δις)
πού ‘ναι μεγάλη μέρα.Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube