Καράβι έρχεται από τη Χιό

Καράβι ερχέται από τη Χιό
τη μέση μέση το γιαλό,
και φέρνει μέσα Χιώτισσαις
και Βλαχομπουχτανίωτισαις.

'Σ το μώλο τοις αράξανε
και τοις εδιαμοιράσανε,
κ' εξετιμιώσαν το φιλί
πασιαμανής με την τιμή.

Της παντρεμένης τέσσερα,
της χήρας δεκατέσσερα,
του μπυρισμένου κοριτσιού
χίλια φλωριά βενέτικα.


Βλαχομπουχτανίωτισαις: Γυναίκες εκ Βλαχίας και Μολδαβίας (Μπογδανίας)
Εξετιμιώσαν: Εξετίμησαν
Μπυρισμένου: Πυριφλεγούς (αντίστοιχον του καιμένος, δόλιος κτλ.)

Εκλογαί από τα Τραγούδια του Ελληνικού Λαού υπό Νικολάου Γ. Πολίτη, Αθήνα 1914
Τραγούδια της Αγάπης
2. YouTube