Κάτου στα δασειά τα πλατάνια

Κάτου στα δασειά τα πλατάνια (δις)
και στην κρυά βρύση Διαμαντούλα. 

Κάθουνται τρείς κλέφτες (δις)
και μιά λυγερή Διαμαντούλα.

Κάθουνται και τρώνε και πίνουν (δις)
και γλεντούσανε Διαμαντούλα.

Διαμαντούλα γιατί είσαι τέτοια (δις) 
τέτοια κίτρινη Διαμαντούλα.

Μην ο ήλιος σε μαραίνει (δις)
μήπως το κρυό νερό Διαμαντούλα. 

Μάϊδε ο ήλιος με μαραίνει (δις)
μάϊδε το κρυό νερό Διαμαντούλα.

Με μαραίνει ένας κλέφτης (δις)
που τον αγαπώ Διαμαντούλα.

Να τον πιάστε και να τον δείρτε (δις)
με βασιλικό Διαμαντούλα.

Και στα χέρια και στα πόδια (δις)
με τραντάφυλλα Διαμαντούλα.

Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»

Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας - Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ιστορικά και κλέφτικα
2. YouTube