Μάνα στα περιβόλια μας

Μάνα στα περιβόλια μας
και στις αμυγδαλιές μας
εκεί καθόμουν κι έραβα
και κένταγα λουλούδια.

Κι ο Νίκος το καλό παιδί
γυρεύει να με πάρει
θέλει χωράφια αθέριγα
και με τους θεριστάδες.

Θέλει και μύλους δώδεκα
και με τους μυλωνάδες
θέλει κι αμπέλια ατρύγητα
και με τους τρυγητάδες.Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube