Μαράθηκαν τα δέντρα

Μαράθηκαν τα δέντρα (δις)
κι όλα τα κλαριά μωρέ Δήμο,
κι όλα τα κλαριά.

Μαράθηκε κι ο Δήμος (δις)
από τα κλάματα μωρέ Δήμο,
από τα κλάματα.

Βγαίνει στα πέντε αλώνια (δις)
κι αγνάντια στο χωριό μωρέ Δήμο,
κι αγνάντια στο χωριό.

Βλέπει φωτιές να καίνε (δις)
μέσα στα σπίτια του μωρέ Δήμο,
μέσα στα σπίτια του.

Κι ένα κακό μεγάλο (δις)
μέσα στην στάνη του μωρέ Δήμο,
μέσα στην στάνη του.

Κι μάνα του τού λέει (δις)
και τον παρηγορεί μωρέ Δήμο,
και τον παρηγορεί.

Σώπα καημένε Δήμο (δις)
και μην πικραίνεσαι μωρέ Δήμο,
και μην πικραίνεσαι.

Εγώ σου φτιάχνω σπίτια (δις)
πύργους γυάλινους μωρέ Δήμο,
πύργους γυάλινους.

Και πρόβατα σου παίρνω (δις)
στάνες δώδεκα μωρέ Δήμο,
στάνες δώδεκα.

Μάνα δεν κλαίω τα σπίτια (δις)
ούτε τα πρόβατα μωρέ Δήμο,
ούτε τα πρόβατα.

Μόν’ κλαίω τα παιδιά μου (δις)
και την γυναίκα μου μωρέ Δήμο,
και την γυναίκα μου.

Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ιστορικά και κλέφτικα
2. YouTube