Μας την πήραν την Ελένη


Μας την πή-, Πάνο μου,
μας την πήραν, την βρε την Ελένη,
μας την πήραν, την βρε την Ελένη,
την ζαχαροκά-, βρε καμωμένη.

Μας την πή-, Πάνο μου,
μας την πήρανε καλέ και πάνε,
μας την πήρανε καλέ και πάνε,
στα λαγκάδια πέ-, βρε περπατάνε.

Για περπά-, Πάνο μου,
για περπάτα το, βρε το Λενάκι,
για περπάτα το, βρε το Λενάκι,
που σε τώρα μι-, βρε μικρουλάκι.

Δεν μπορώ, Πάνο μου,
δεν μπορώ να πε-, να περπατήσω,
δεν μπορώ να πε-, να περπατήσω,
τα λαγκάδια να, βρε να γυρίσω.

Με βαραί-, Πάνο μου,
με βαραίνει και βρε και η φούστα,
με βαραίνει και βρε και η φούστα,
θα την πετάξω, την βρε την μαγκούφα.

Δεν μπορώ, Πάνο μου,
δεν μπορώ να πε-, να περπατήσω,
δεν μπορώ να πε-, να περπατήσω,
τα λαγκάδια να, βρε να γυρίσω.

Με βαραί-, Πάνο μου,
με βαραίνουν τα, βρε τα παπούτσια,
με βαραίνουν τα, βρε τα παπούτσια,
θα τα πετάξω τα, βρε τα μαγκούφια.


Αφήγηση στίχων: Παναγιώτης Δημ. Αδάμης, Αθήνα 2018