Μπείτε κορίτσια στο χορό

Μπείτε κορίτσια στο χορό
να μάθετε τραγούδια
να δείτε κεντιστές ποδιές
πράσινες και γαλάζιες.

Να δείτε και μιά παπαδιά
πως πάει με τους λεβέντες
και ο παπάς την πάει κοντά
κοντά παρακαλιώντα.

Κοντοκαρτέρα παπαδιά
κάτι να σε ρωτήσω
να μη μου πήρες τα Ιερά
που θε να λειτουργήσω.Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)