Μπείτε κορίτσια στο χορό

Μπείτε κορίτσια στο χορό
να μάθετε τραγούδια
να δείτε κεντιστές ποδιές
πράσινες και γαλάζιες.

Να δείτε και μιά παπαδιά
πως πάει με τους λεβέντες
και ο παπάς την πάει κοντά
κοντά παρακαλιώντα.

Κοντοκαρτέρα παπαδιά
κάτι να σε ρωτήσω
να μη μου πήρες τα Ιερά
που θε να λειτουργήσω.Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube