Ούλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά

Ούλα τα πουλάκια κι αμάν αμάν,
ούλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά.
Ούλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά,
τα χελιδονάκια ζευγαρωτά.

Τ’ έρημο τ’ αηδόνι κι αμάν αμάν,
τ’ έρημο τ’ αηδόνι το μοναχό.
Τ’ έρημο τ’ αηδόνι το μοναχό,
περπατεί στους κάμπους καμαρωτό.

Περπατεί και λέει κι αμάν αμάν,
περπατεί και λέει και κελαηδεί.
Περπατεί και λέει και κελαηδεί,
άντρα μου Πολίτη πραματευτή.

Πού την εδιαλέξες κι αμάν αμάν,
πού την εδιαλέξες αυτήν τη νιά.
Πού την εδιαλέξες αυτήν τη νιά,
την ξανθομαλλούσα την πέρδικα.

Aπ’ την Πόλη ερχόμουν κι αμάν αμάν,
απ’ την Πόλη ερχόμουν κι απ’ τα βουνά.
Aπ’ την Πόλη ερχόμουν κι απ’ βουνά
κι απ’ τη γειτονιά της επέρασα.

Τα βασιλικά της κι αμάν αμάν,
τα βασιλικά της επότιζε.
Τα βασιλικά της επότιζε,
και τις ματζουράνες εδρόσιζε.

Μου `κοψε κλωνάρι κι αμάν αμάν,
μου `κοψε κλωνάρι και μου `δωσε.
Μου `κοψε κλωνάρι και μου `δωσε,
μου `πε κι ένα λόγο που μ’ άρεσε.

Στείλε προξενήτρες κι αμάν αμάν,
στείλε προξενήτρες στη μάνα μου.
Στείλε προξενήτρες στη μάνα μου,
και προξενητάδες στο μπάρμπα μου.Πηγή: YouTube