Σιγαλά που βρέχει ο Θεός

Σιγαλά που βρέχει ο Θεός
σιγαλός ψιχαλισμός
σιγαλά πάω κι ‘γώ
στην αγάπη π’ αγαπώ.

Πάω την βρίσκω και κεντάει
της μιλώ δεν μου μιλάει
μίλησέ μου παλιά μου αγάπη
γιατί πνίγουμαι στο δάκρυ.Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)