Σήμερα βγήκα να χαρώ

 Σήμερα βγή- βρ' αμάν, αμάν και πάλι αμάν,
σήμερα βγήκα να χαρώ.
Σήμερα βγήκα να χαρώ, ποιόν έδειρα και ποιόν βαρώ.

Τίνους εκά- βρ' αμάν, αμάν και πάλι αμάν,
τίνους εκακομίλησα.
Τίνους εκακομίλησα, τίνους κορίτσι εφίλησα.

Κι όποια εφί- βρ 'αμάν, αμάν και πάλι αμάν,
όποια εφίλησα ας το ειπεί.
Κι όποια εφίλησα ας το ειπεί, δική της είναι η ντροπή.

Με φίλησες βρ' αμάν, αμάν και πάλι αμάν,
με φίλησες βρε αδικητή.
Με φίλησες βρε αδικητή, που σε να ιδώ στη φυλακή.

Με φίλησες βρ' αμάν, αμάν και πάλι αμάν,
με φίλησες και σήμερα.
Με φίλησες και σήμερα, που να σε ιδώ στα σίδερα.

 Πηγή: YouTube