Σου ‘πα χήρα θα ‘ρθω βράδυ

Σου ‘πα χήρα θα ‘ρθω βράδυ (δις)
ρίξε λάδι στο λυχνάρι.

Κι αποκοίμα τα παιδιά σου (δις)
στην δεξιά μεριά κοντά σου.

Πάει και κείνη η κακορίζα (δις)
και τ’ αποκοιμάει στην πόρτα.

Πάει και ο νιός το βράδυ - βράδυ (δις)
τα πατάει μέσ’ το κεφάλι.

Σκούζουν βάζουν τα καημένα (δις)
τα κεφαλοπατημένα.

Τι έχουν χήρα τα παιδιά σου (δις)
που να ‘χε καεί η καρδιά σου.

Δώσ’ τους σύκα και καρύδια (δις)
Για να αρχίσουν τα παιχνίδια.


Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube