Συγνέφιασε ο Παρνασσός

Συγνέφιασε ο Παρνασσός
βρέχει στα καμποχώρια
κι εσύ Διαμάντω άργησες
που ήσουν τέτοια ώρα.

Πήγα για αθάνατο νερό
για αθάνατο βοτάνι
να δώσω της αγάπης μου
να πιεί να μην πεθάνει.Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)