Συγνέφιασε ο Παρνασσός

Συγνέφιασε ο Παρνασσός (δις)
βρέχει στα καμποχώρια

Κι εσύ Διαμάντω άργησες (δις)
που ήσουν τέτοια ώρα

Πήγα για αθάνατο νερό (δις)
για αθάνατο βοτάνι

Να δώσω της αγάπης μου (δις)
να πιεί να μην πεθάνει.Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube