Το μπόι σου το μέτρησα

Το μπόι σου το μέτρησα
με μιά μηλιά στην πόλη
όπου την έχει ο βασιλιάς
μέσα στο περιβόλι.

Το μπόι σου είν’ η λεμονιά
και τα μαλλιά σου οι κλώνοι
χαρά στο νιό που θ’ ανεβεί
να κόψει το λεμόνι.Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)