Μάνα μου την αγάπη σου

Μάνα μου την αγάπη σου
πες μου τι να την κάνω
θα την πάω στον χρυσικό
να την επιχρυσώσω
να φτιάσω γκόλφι και σταυρό
σταυρό και δαχτυλίδι
το δαχτυλίδι να φορώ
το γκόλφι να το έχω
και τον σταυρό να προσκυνώ
και σένα να θυμάμαι.
Γκόλφι: Εγκόλπιο, φυλαχτόΠηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Μοιρολόγια