Εδώ σε τούτον τον οντά

Εδώ σε τούτον τον οντά (δις)
και στο καινούργιο σπίτι,

πάντα χαρές να γίνονται (δις)
χαρούμενοι να είναι,

πάντα γλυκά να ψήνουνε (δις)
και γλυκαμένοι να ΄ναι,

πάντα νυφάδες να ΄ρχονται (δις)
νυφάδες να διαβαίνουν.




Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Έθιμα του γάμου (Το τραγούδι αυτό το έλεγαν μετά την ετοιμασία των γλυκών του γάμου)
2. YouTube