Ωραία που ‘ναι η νύφη μας

Ωραία που ‘ναι η νύφη μας, ωραία τα προικιά της
ωραία κι η παρέα της, που κάνει την χαρά της (δις),

ένα τραγούδι θα σας πω, επάνω στο κεράσι
να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός, να ζήσει να γεράσει (δις),

ένα τραγούδι θα σας πω, επάνω στο λεμόνι
να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός κι οι συμπεθέροι όλοι (δις),

ένα τραγούδι θα σας πω, επάνω στην δεκάρα
να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός, κουμπάρος και κουμπάρα (δις),

ένα τραγούδι θα σας πω, επάνω στο ρεβύθι
χαρά στα μάτια του γαμπρού, που διάλεξαν τη νύφη (δις).
Πηγές
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Έθιμα του γάμου (Το τραγούδι αυτό το έλεγαν κατά την προετοιμασία των προικιών)