Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

12.03.2020

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, στους δήμους μέχρι τις 30.6.2020.

Θυμίζουμε ότι απαλλαγή από αναδρομικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων προσέλθουν στον Δήμο Σπάρτης, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, για να διορθώσουν τυχόν εσφαλμένα στοιχεία ως προς το εμβαδόν ή την χρήση των ακινήτων τους.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α), «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» του οποίου το άρθρο 51, παρ. 2, προβλέπει ότι:
«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 30.6.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Με την νομοθεσία που ίσχυε μέχρι και την ψήφιση του ως άνω νόμου, σε περίπτωση διασταύρωσης των τ.μ. που δηλώνονταν στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος με τα δηλωμένα στο Ε9 διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους καθώς επίσης και πρόστιμα.
Σας καλούμε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει διορία την 30η Ιουνίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με τον Δήμο, χωρίς  την επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοαντίγραφα είναι:
1. Αίτηση (παρέχεται από την Υπηρεσία του Δήμου)
2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
3. Το Ε9
4. Τυχόν τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Επίσης οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων και μέσω της πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Σπάρτης, στα τηλέφωνα 2731-361102 και 2731-361106.