Καλώς ήλθατε στην Αλευρού Λακωνίας - Welcome to Alevrou Lakonias

καλώς ήλθατε

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του ιστολογίου, είναι να συγκεντρώσει 
σε έναν χώρο όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες αφορούν 
την Αλευρού, το μικρό αυτό χωριό της Λακωνίας. 
Μέσα από τις σελίδες του, ας ταξιδεύσουμε μαζί 
στην πατρίδα των προγόνων μας, ας γνωρίσουμε την ιστορία τους, 
τα έθιμά τους, τις συνήθειές τους, τις γεύσεις τους.

welcome

The purpose of creating this blog is to gather 
in one place as much information as possible about 
Alevrou, the small village of Laconia. 
Through its pages, let's travel together
to the home of our ancestors, let us learn about their history, 
their customs, their habits, their traditional flavors.

Καλώς ήλθατε στην Αλευρού Λακωνίας - Welcome to Alevrou Lakonias