Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Πελλάνης του έτους 1872

Στην συλλογή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, φυλάσσονται οι εκλογικοί κατάλογοι της επαρχίας Λακεδαίμονος των ετών 1872 και 1873. Την περίοδο εκείνη ο Δήμος Πελλάνης, με έδρα το Γεωργίτσι και Δήμαρχο τον Αθανάσιο Αναγν. Γκουζούλη, αποτελείτο από τα χωριά Γεωργίτσι, Αγόριανη, Ρεγκόζενα, Λογγανίκο, Καλύβια (σημερινή Πελλάνα), Παρδάλι, Περιβόλια και Αλευρού. Δικαίωμα ψήφου τότε, είχαν μόνο οι άνδρες ηλικίας άνω των 21 ετών και γι’ αυτό στους καταλόγους δεν υπάρχουν ονόματα γυναικών.
Στον Εκλογικό κατάλογο με ημερομηνία 8 Αυγούστου 1872 είναι εγγεγραμμένοι: 572 από το Γεωργίτσι, 108 από την Αγόριανη, 71 από τα Ρεγκόζενα, 254 από τον Λογγανίκο, 63 από τα Καλύβια, 20 από το Παρδάλι, 58 από τα Περιβόλια και 101 από την Αλευρού.
Στον Εκλογικό κατάλογο με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 1873 είναι εγγεγραμμένοι: 532 από το Γεωργίτσι, 104 από την Αγόριανη, 67 από τα Ρεγκόζενα, 239 από τον Λογγανίκο, 56 από τα Καλύβια, 21 από το Παρδάλι, 52 από τα Περιβόλια και 95 από την Αλευρού.
Από τον εκλογικό κατάλογο του 1872 έχουμε αντιγράψει τα στοιχεία των ψηφοφόρων της Αλευρούς διατηρώντας την ορθογραφία του πρωτοτύπου.

1872 - Οριστικός Εκλογικός Κατάλογος του Δήμου Πελλάνης
Χωρίον Αλεβρούς

Αύξ. Αριθ. - Όνομα καί επώνυμον τού εκλογέως - Όνομα τού πατρός - Ηλικία - Επάγγελμα

1153 - Αθανάσιος Ζιαύρας - Ιωάννης - 31 - γεωργός

1154 - Αθαν παλάντιος - Γεώργιος - 30 - γεωργός

1155 - Αναγνώστης Νικολόπουλος - Ευστάθιος - 37 - γεωργός

1156 - Αναστάσιος Κολινιάτης - Παναγιώτης - 61 - γεωργός

1157 - Αναγνώστης Λαγανάς - Αγγελής - 40 - γεωργός

1158 - Αγγελής Λαγανάς - Παναγιώτης - 72 - γεωργός

1159 - Αθανάσιος Βούλγαρης - Δημήτριος - 40 - γεωργός

1160 - Αθανάσιος Ζιαύρας - Ευστάθιος - 27 - γεωργός

1161 - Αναγ. Παππασταφίδης - Αθανάσιος - 49 - γεωργός

1162 - Αριστείδης Κουτσογεώργης - Χρήστος - 31 - γεωργός

1163 - Αθανάσιος Μπουγάς - γεώργιος - 23 - γεωργός

1164 - Αθαν Ζιαύρας - Ιωάννης - 21 - γεωργός

1165 - Αθανάσιος Κοφφινάς - Παναγιώτης - 28 - γεωργός

1166 - Αθαν. Σκρεπέτης - Γεώργιος - 21 - γεωργός

1167 - Απόστολος Κολινιάτης - Δημήτριος - 21 - μαθητής

1168 - Αθανάσ Ζήτης - Νικόλαος - 31 - γεωργός

1169 - Αναστάσ Νεοφώτιστος - Οθωμανός - 60 - γεωργός

1170 - Αθανάσ Σιγαλός - γεώργιος - 33 - γεωργός

1171 - Βασίλ Μπαρναβέλιος - γεώργιος - 28 - γεωργός

1172 - Βασιλ Ζιαύρας - Χρηστόφυλος - 24 - γεωργός

1173 - Γεωργιος Κάτζιος - Ηλίας - 26 - γεωργός

1174 - Γεωρ Ζιαύρας - Ηλίας - 21 - γεωργός

1175 - Γεωρ Μπαλιώτης - Αθανάσιος - 21 - γεωργός

1176 - Γεωρ πραβασίλης - Βασίλειος - 43 - γεωργός

1177 - Γεωρ Σκρεπέτης - Δημήτριος - 63 - γεωργός

1178 - Γεωρ Μπουγας - Ηλίας - 46 - γεωργός

1179 - Γεωρ παππασταφίδας - Ηλίας - 35 - γεωργός

1180 - Γεωρ Σόμπολας - Νικόλαος - 30 - γεωργός

1181 - Γεωρ Κοφφινάς - Παναγιώτης - 28 - γεωργός

1182 - Γεωρ Μπαρναβέλιας - Πέτρος - 32 - γεωργός

1183 - Γεωρ Μπαλιώτης - Ηλίας - 87 - γεωργός

1184 - Γεωρ Βλαχάκης - Ιωάννης - 28 - γεωργός

1185 - Γεωρ Ζιαύρας - Χρηστόφυλος - 28 - δικ γραφεύς

1186 - Γεωρ Σπυρόπουλος - Παναγιώτης - 29 - οινοπώλης

1187 - Γεωρ Καλότυχος - Αντώνιος - 28 - γεωργός

1188 - Γεωρ Ζιαύρας - Ιωάννης - 43 - γεωργός

1189 - Δημήτριος Καλότυχος - Αντώνιος - 34 - γεωργός

1190 - Δημ Μπουγάς - Κωνσταντίνος - 84 - γεωργός

1191 - Δημ Κολινιάτης - Παναγιώτης - 54 - γεωργός

1192 - Δημ Σκρεπέτης - Γεωργιος - 22 - γεωργός

1193 - Δημ Ζιαύρας - Ιωάννης - 21 - γεωργός

1194 - Ευστάθιος Νικολόπουλος - Νικόλαος - 66 - γεωργός

1195 - Ευστάθιος παππασταφίδας - Αθανάσιος - 56 - γεωργός

1196 - Ευστάθιος Κουτσογεώργης - Αναστάσιος - 22 - γεωργός

1197 - Ηλίας πραβασίλης - Γεωργιος - 28 - γεωργός

1198 - Ηλ Νέζος - Παναγιώτης - 82 - γεωργός

1199 - Ηλ Κουτσογεωργης - Γεώργιος - 77 - γεωργός

1200 - Ηλ Μπαλιότης - Αδάμης - 28 - γεωργός

1201 - Ηλ Κουτσογεώργης - Αθανάσιος - 36 - γεωργός

1202 - Ηλ παλάντιος - Νικόλαος - 23 - γεωργός

1203 - Ηλ Μπαρναβέλιας - γεώργιος - 22 - γεωργός

1204 - Ηλ Ζιάβρας - Ιωάννης - 45 - γεωργός

1205 - Ηλ Μπαρναβέλιας - Παναγιωτης - 21 - γεωργός

1206 - Ηλ Μπαλιώτης - Αθανάσιος - 21 - γεωργός

1207 - Θεόδωρος πραβασίλης - Δημήτριος - 45 - γεωργός

1208 - Θεόδωρος Αδαμάκης - Ηλίας - 29 - γεωργός

1209 - Ιωάννης Βλαχάκης - Κωνσταντίνος - 62 - δημ συβουλ

1210 - Ιωαν Σκυαδάς - Κωνσταντίνος - 36 - γεωργός

1211 - Ιωαν Ζιαύρας - Γεώργιος - 48 - γεωργός

1212 - Ιωαν Σόμπολας - Νικόλαος - 34 -

1213 - Ιωσε Κολινιάτης - Παναγιώτης - 52 - γεωργός

1214 - Κωνσταντιν Ζιαύρας - Ηλίας - 65 - γεωργός

1215 - Κωνστ Ζιαύρας - Βασίλειος - 28 - γεωργός

1216 - Κωνστ Καλύβας - Ηλίας - 46 - γεωργός

1217 - Κωνστ Βλαχάκης - Ιωάννης - 24 - γεωργός

1218 - Κωνστ Μπαρναβέλιας - Πέτρος - 28 - γεωργός

1219 - Κωνστ Γαρουφάλης - Αναγνώστης - 21 - μαθητής

1220 - Λεωνίδας Ζιαύρας - Κωνσταντίνος - 38 - γεωργός

1221 - Λεωνιδ Χρηστοφυλάκης - Χρήστος - 43 - γεωργός

1222 - Μιχαήλ Κουτσογεώργης - Ηλίας - 42 - γεωργός

1223 - Νικόλαος Κουτσογεώργης - Ηλίας - 40 - γεωργός

1224 - Ν. Παπαθεοδωρακόπουλος - Θεόδωρος - 29 - παντοπώλης

1225 - Νικολ Μπαρναβέλιας - Πέτρος - 28 - γεωργός

1226 - Νικολ Βλαχάκης - Ιωάννης - 26 - γεωργός

1227 - Νικολ Ζιαύρας - Κωνσταντίνος - 22 – γεωργός

1228 - Νικολ Παπασταφίδας - Ευστάθιος - 21 - γεωργός

1229 - Νικολ Ζιαύρας - Κωνσταντίνος - 21 - γεωργός

1230 - Νικολ Ζιαύρας - Παναγιώτης - 21 - γεωργός

1231 - Νικολ Ζιαύρας - Ηλίας - 21 - γεωργός

1232 - Νικολ Πραβασίλης - Βασίλειος - 32 - γεωργός

1233 - Παναγιωτάκης Παλάντιος - Γεώργιος - 29 - τέκτων

1234 - Παναγ Ζιαύρας - Κωνσταντίνος - 28 - γεωργός

1235 - Πέτρος Βούλγαρης - Δημήτριος - 28 - γεωργός

1236 - Παναγ Νικολόπουλος - Ευστάθιος - 29 - γεωργός

1237 - Παναγ Φασουλάς - Κωνσταντίνος - 46 - γεωργός

1238 - Παναγ Ζιαύρας - Ιωάννης - 42 - γεωργός

1239 - Παντελης ζιαύρας - Γεώργιος - 40 - γεωργός

1240 - Πανάγος Μπουγάς - Δημήτριος - 37 - γεωργός

1241 - Παναγ ζιαύρας - Ηλίας - 54 - γεωργός

1242 - Παναγ Κουτζογεώργης - Χρήστος - 24 - γεωργός

1243 - Παναγ Παρασκευόπουλος - Παρασκευάς - 72 - γεωργός

1244 - Παναγ Παλάντιος - Νικόλαος - 26 - γεωργός

1245 - Πέτρος Σπυρόπουλος - Παναγιώτης - 22 - γεωργός

1246 - Παναγ ζιαύρας - Βασίλειος - 21 - γεωργός

1247 - Πανάγος Κολινιάτης - Αναστάσιος - 28 - γεωργός

1248 - Σπυρίδων Σπυρόπουλος - Παναγιώτης - 32 - σανδαλοποιός

1249 - Χρηστόφυλος ζιαύρας - γεώργιος - 65 - γεωργός

1250 - Χρήστος ζιαύρας - Βασίλειος - 38 - γεωργός

1251 - Χρηστ Μπαλιώτης - Ηλίας - 60 - γεωργός

1252 - Ιωάννης Φράγγος - Κωνσταντίνος - 21 - ποιμήν

1253 - Φώτιος Ράββαρης - Παναγιώτης - 21 - γεωργός

1254 - Θεόδωρος Τουρνάς- Απόστολος - 25 - γεωργός

Εν Γεωργιτζίω την 8 Αυγούστου 1872
Ο Δήμαρχος Πελλανίων
Αθ. Γκουζούλης
1872 - Electoral registers of Municipality of Pellanis (Pellana)
Village of Alevrou, Laconia, Greece

No on List - Name in Full - Father's Name - Age - Occupation

1153 - Athanasios Ziavras - Ioannis - 31 - farmer

1154 - Athan Palandios - Georgios - 30 - farmer

1155 - Anagnostis Nikolopoulos - Efstathios - 37 - farmer

1156 - Anastasios Koliniatis - Panagiotis - 61 - farmer

1157 - Anagnostis Laganas - Angelis - 40 - farmer

1158 - Angelis Laganas - Panagiotis - 72 - farmer

1159 - Athanas Voulgaris - Dimitrios - 40 - farmer

1160 - Athan Ziavras - Efstathios - 27 - farmer

1161 - Anag Pappastafidis Athanasios - 49 - farmer

1162 - Aristeid Koutsogeorgis - Christos - 31 - farmer

1163 - Athanas Bougas - Georgios - 23 - farmer

1164 - Athan Ziavras - Ioannis - 21 - farmer

1165 - Athan Koffinas - Panagiotis - 28 - farmer

1166 - Athan. Skrepetis - Georgios - 21 - farmer

1167 - Apostolos Koliniatis - Dimitrios - 21 - student

1168 - Athanas Zitis - Nikolaos - 31 - farmer

1169 - Anastas Neofotistos - Othomanos - 60 - farmer

1170 - Athanas Sigalos - Georgios - 33 - farmer

1171 - Vasil Barnavelios - Georgios - 28 - farmer

1172 - Vasil Ziavras - Christofylos - 24 - farmer

1173 - Georgios Katzios - Ilias - 26 - farmer

1174 - Geor Ziavras - Ilias - 21 - farmer

1175 - Geor Baliotis - Athanasios - 21 - farmer

1176 - Geor Pravasilis - Vasileios - 43 - farmer

1177 - Geor Skrepetis - Dimitrios - 63 - farmer

1178 - Geor Bougas - Ilias - 46 - farmer

1179 - Geor Pappastafidas - Ilias - 35 - farmer

1180 - Geor Sombolas - Nikolaos - 30 - farmer

1181 - Geor Koffinas - Panagiotis - 28 - farmer

1182 - Geor Barnavelias - Petros - 32 - farmer

1183 - Geor Baliotis - Ilias - 87 - farmer

1184 - Geor Vlachakis - Ioannis - 28 - farmer

1185 - Geor Ziavras - Christofylos - 28 - clerk

1186 - Geor Spyropoulos - Panagiotis - 29 - wine sales

1187 - Geor Kalotychos - Andonios - 28 - farmer

1188 - Geor Ziavras - Ioannis - 43 - farmer

1189 - Dimitrios Kalotychos - Andonios - 34 - farmer

1190 - Dim Bougas - Konstandinos - 84 - farmer

1191 - Dim Koliniatis - Panagiotis - 54 - farmer

1192 - Dim Skrepetis - Georgios - 22 - farmer

1193 - Dim Ziavras - Ioannis - 21 - farmer

1194 - Efstathios Nikolopoulos - Nikolaos - 66 - farmer

1195 - Efstathios Pappastafidas - Athanasios - 56 - farmer

1196 - Efstathios Koutsogeorgis - Anastasios - 22 - farmer

1197 - Ilias Pravasilis - Georgios - 28 - farmer

1198 - Nezos - Panagiotis - 82 - farmer

1199 - Koutsogeorgis - Georgios - 77 - farmer

1200 - Baliotis - Adamis - 28 - farmer

1201 - Koutsogeorgis - Athanasios - 36 - farmer

1202 - Paladtios - Nikolaos - 23 - farmer

1203 - Barnavelias - Georgios - 22 - farmer

1204 - Ziavras - Ioannis - 45 - farmer

1205 - Barnavelias - Panagiotis - 21 - farmer

1206 - Baliotis - Athanasios - 21 – farmer

1207 - Theodoros Pravasilis - Dimitrios - 45 - farmer

1208 - Theodoros Adamakis - Ilias - 29 - farmer

1209 - Ioannis Vlachakis - Konstandinos - 62 - municipal councillor

1210 - Ioan Skyadas - Konstandinos - 36 - farmer

1211 - Ioan Ziavras - Georgios - 48 - farmer

1212 - Ioan Sombolas - Nikolaos - 34 -

1213 - Iose Koliniatis - Panagiotis - 52 - farmer

1214 - Konstandin Ziavras - Ilias - 65 - farmer

1215 - Konst Ziavras - Vasileios - 28 - farmer

1216 - Konst Kalyvas - Ilias - 46 - farmer

1217 - Konst Vlachakis - Ioannis - 24 - farmer

1218 - Konst Barnavelias - Petros - 28 - farmer

1219 - Konst Garoufalis - Anagnostis - 21 - student

1220 - Leonidas Ziavras - Konstandinos - 38 - farmer

1221 - Leonid Christofylakis - Christos - 43 - farmer

1222 - Michail Koutsogeorgis - Ilias - 42 - farmer

1223 - Nikolios Koutsogeorgis - Ilias - 40 - farmer

1224 - N. Papatheodorakopoulos - Theodoros - 29 - grocer

1225 - Nikol Barnavelias - Petros - 28 - farmer

1226 - Nikol Vlachakis - Ioannis - 26 - farmer

1227 - Nikol Ziavras - Konstandinos - 22 - farmer

1228 - Nikol Papastafidas - Efstathios - 21 - farmer

1229 - Nikol Ziavras - Konstandinos - 21 - farmer

1230 - Nikol Ziavras - Panagiotis - 21 - farmer

1231 - Nikol Ziavras - Ilias - 21 - farmer

1232 - Nikol Pravasilis - Vasileios - 32 - farmer

1233 - Panagiotakis Palandios - Georgios - 29 - mason

1234 - Panag Ziavras - Konstandinos - 28 - farmer

1235 - Petros Voulgaris - Dimitrios - 28 - farmer

1236 - Panag Nikolopoulos - Efstathios - 29 - farmer

1237 - Panag Fasoulas - Konstandinos - 46 - farmer

1238 - Panag Ziavras - Ioannis - 42 - farmer

1239 - Pandelis Ziavras - Georgios - 40 - farmer

1240 - Panagos Bougas - Dimitrios - 37 - farmer

1241 - Panag Ziavras - Ilias - 54 - farmer

1242 - Panag Koutzogeorgis - Christos - 24 - farmer

1243 - Panag Papaskevopoulos - Papaskevas - 72 - farmer

1244 - Panag Palandios - Nikolaos - 26 - farmer

1245 - Petros Spyropoulos - Panagiotis - 22 - farmer

1246 - Panag Ziavras - Vasileios - 21 - farmer

1247 - Panagos Koliniatis - Anastasios - 28 - farmer

1248 - Spyridon Spyropoulos - Panagiotis - 32 - sandal maker

1249 - Christofylos Ziavras - Georgios - 65 - farmer

1250 - Christos Ziavras - Vasileios - 38 - farmer

1251 - Christ Baliotis - Ilias - 60 - farmer

1252 - Ioannis Frangos - Konstandinos - 21 - shepherd

1253 - Fotios Ravvaris - Panagiotis - 21 - farmer

1254 - Theodoros Tournas - Apostolos - 25 - farmer

Georgitzio, August 8, 1872
The Mayor of Municipality of Pellanis
Athanasios Gouzoulis