Απόψε κρύο έκανε

Απόψε κρύο έκανε
κρύο και τρεμουντάνα
τα περιγιάλια πνίξανε
και οι κάμποι επαγνιαστήκαν
και ‘σεις περιβολάκια μου
μη παραπαγνιαστήτε
ώστε να πάω κι ώστε να ‘ρθώ
κι ώστε να γυρίσω
να πάω να βρω τον αρνητή
τον ψεύτη της αγάπης
που μ’ αγαπούσε κι έλεγε
γλυκιά που είν’ η αγάπη
και τώρα με απαράτησε
σαν καλαμιά στον κάμπο
βάνουν φωτιά στην καλαμιά
για να μαυρίσει ο κάμπος
κάνω να τον καταραστώ
και πάλι τον λυπάμαι
από ψηλά να γκρεμιστεί
και χαμηλά να πέσει
σαν το γυαλί να ραϊστεί
σαν το κερί να λιώσει.
Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube