Κίνησα μιά μέρα Τρίτη

Κίνησα μιά μέρα Τρίτη
πάω στού παπά το σπίτι
βρίσκω πέρδικα ψημένη
και την παπαδιά αλλαγμένη
τρώ και πίνω μια φορά
και φιλώ την παπαδιά
κι ο παπάς αγνάντευε
και ξεροκατάπινε
τι ειν’ αυτά καλέ παπαδιά
δεν είν’ τίποτε παπά
κάνουμε και ψυχικά.Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)