Δυό κοντούλες μ’ αγαπούν

Δυό κοντούλες μ’ αγαπούν (δις)
και τις αγαπώ κι εγώ
Ελενιώ και Μαριγώ.

Δεν μου λέτε ποιά να πάρω (δις)
ποιά να πάρω από τις δυό
Ελενιώ και Μαριγώ.

Την μικρότερη θα πάρω (δις)
πού ‘ναι άσπρη και παχιά
σαν τα χιόνια στα βουνά.

Κόκκινο είναι το μάγουλό της (δις)
κόκκινο είναι σαν το μήλο
θα την πάρω δεν την αφήνω.

Και τα δυό μαύρα της μάτια (δις)
μαύρα είναι σαν την ελιά
θα την κλέψω μια βραδιά.Σάρωνε χήρα σάρωνε (δις)
σάρωνε την αυλή σου (δις)

Σάρωνε και την ρούγα σου (δις)
γιά θέλω να περάσω (δις)

Να ιδώ την θυγατέρα σου (δις)
να την αρραβωνιάσω (δις)

Κι αν δεν μ’ αρέσει η κόρη σου (δίς)
παίρνω την αφεντιά σου (δις)

Βρε άτιμε η θυγατέρα μου (δις)
είναι ήλιος και φεγγάρι (δις)

Κι αν την ιδείς θα τρελαθείς (δις)
και τα βουνά θα πάρεις (δις)

Ας την ιδώ κι ας τρελαθώ (δις)
και τα βουνά ας πάρω (δις)
 


Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)