Σάρωνε χήρα σάρωνε

Σάρωνε χήρα σάρωνε (δις)
σάρωνε την αυλή σου (δις)

Σάρωνε και την ρούγα σου (δις)
γιά θέλω να περάσω (δις)

Να ιδώ την θυγατέρα σου (δις)
να την αρραβωνιάσω (δις)

Κι αν δεν μ’ αρέσει η κόρη σου (δίς)
παίρνω την αφεντιά σου (δις)

Βρε άτιμε η θυγατέρα μου (δις)
είναι ήλιος και φεγγάρι (δις)

Κι αν την ιδείς θα τρελαθείς (δις)
και τα βουνά θα πάρεις (δις)

Ας την ιδώ κι ας τρελαθώ (δις)
και τα βουνά ας πάρω (δις)Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Άσματα δημοτικά: Ερωτικά (της αγάπης)
2. YouTube