Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ

Ενά νερό κυρά Βαγγελιώ, ενά νερό κρύο νερό,
ενά  νερό κυρά Βαγγελιώ, ενά νερό κρύο νερό.
Κι από πούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου η παινεμένη,
κι από πούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου η παινεμένη.

Από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ, από γκρεμνό γκρεμίζεται,
από γκρεμνό κυρά Βαγγελιώ, από γκρεμνό γκρεμίζεται.
Σε περιβολάκι μπαίνει, Βαγγελιώ μου η παινεμένη,
σε περιβολάκι μπαίνει, Βαγγελιώ μου η παινεμένη.

Ποτίζει δε- κυρά Βαγγελιώ, ποτίζει δέντρα και κλαδιά,
ποτίζει δε- κυρά Βαγγελιώ, ποτίζει δέντρα και κλαδιά.
Λεμονιές και κυπαρίσσια, σαν τα όμορφα κορίτσια,
λεμονιές και κυπαρίσσια, σαν τα όμορφα κορίτσια.