Της Γαλανής το φόρεμα

Της γαλανής, της γαλανής το φόρεμα,
ωχ, τζάνε μ’ τζάνε μ’, 
της ρούσας το φουστάνι.

Πέντε ραφτά-, πέντε ραφτάδες το `ραβαν,
ωχ, τζάνε μ’ τζάνε μ’,
και ξήντα μαθητάδες.

Κι ένα μικρό, κι ένα μικρό ραφτόπουλο,
ωχ, τζάνε μ’ τζάνε μ’,
ράβει και τραγουδάει.

Φουστάνι μου, φουστάνι μου μεταξωτό,
 ωχ, τζάνε μ’ τζάνε μ’,
και χρυσοκεντημένο.

Η κόρη που, η κόρη που θα σε χαρεί,
ωχ, τζάνε μ’ τζάνε μ’,
με μένα να σε λίωσει.


Πηγή: YouToube