Περιβόλι ν’ είχα, πάπια μ’

Περιβόλι ν’ είχα πάπια μ’, περιβόλι ν’ είχα,
αχ περιβόλι ν’ είχα, νερατζοσπαρμένο.

Νερατζοσπαρμένο πάπια μ’, νερατζοσπαρμένο,
αχ νερατζοσπαρμένο, με τ’ άνθη γεμωσμένο.

Κάτω απ’ τη δροσιά του πάπια μ’, κάτω απ’ τη δροσιά του,
πέρδικα καθόταν και παντρολογιόταν.

Κι από τη δροσιά της πάπια μ’, κι από τη δροσιά της,
κι από τη δροσιά της, επέσαν τα φτερά της.

Πέσαν τα φτερά της πάπια μ’, πέσαν τα φτερά της,
αχ πέσαν τα φτερά της, τα φτεροπούπουλά της.
Πηγή: YouTube