Αφήνω γειά στις όμορφες

Αφήνω γειά στις όμορφες
και γειά στις μαυρομάτες,

εγώ θα πάω στα Γιάννενα
στου μπέη τα σαράγια,

γειά σου χαρά σου μπέη μου
καλώς την ‘ναι την βλάχα,

εγώ είμαι η βλάχα η όμορφη
και η βλάχα η παινεμένη,

πο’ χω τα χίλια πρόβατα
τα πεντακόσια γίδια,

στο ‘να βουνό είν’ τα πρόβατα
στ’ άλλο βουνό είναι τα γίδια,

κι ανάμεσα στα δυό βουνά
δώδεκα μύλοι αλέθουν,

οι έξι αλέθουν με νερό
και οι έξι με το γάλα,

και στον αφρό του γάλατος
τρία κορίτσια πλένουν,

το ‘να πλένει τους άρρωστους
τ’ άλλο τους πληγωμένους,

το τρίτο το καλύτερο
τους αρρεβωνιασμένους.

Πηγές
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Έθιμα του γάμου (Το τραγούδι αυτό το έλεγαν στη νύφη, με συνοδεία οργάνων, στον δρόμο πρός την εκκλησία)