Ξεκίνησε η λεβεντουριά

Ξεκίνησε η λεβεντουριά
κι όλα τα παλληκάρια,

τα όμορφα, τ' ανύπαντρα
και τ' αρραβωνιασμένα,

καράβια αρματώνανε
νύφη να πάν' να φέρουν,

κι από τα σμπάρα τα πολλά
και τα πολλά ντουφέκια,

αναταράχθει η θάλασσα
κι επνίγησαν τα καράβια,

γέμισε η θάλασσα πανιά
κι ο άμμος παλληκάρια.
Πηγές
1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΠΑ «Πέργαμος»
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Έθιμα του γάμου (Το τραγούδι αυτό το έλεγε ο γαμπρός με το συμπεθεριό του, στον δρόμο πρός την εκκλησία)
2. YouTube