'Ενα μήλο κόκκινο

Ένα μήλο κόκκινο
σε τούτο το τραπέζι
πέφτει τ' άνθος, πέφτει ο μόσχος
και μοσχοβολάει ο τόπος,

γύρισε γαμπρούλη μου
φίλα τον γείτονά σου
που 'ναι πολύ κοντά σου, (την νύφη)

γύρισε νυφούλα μου
φίλα τον γείτονά σου
που 'ναι πολύ κοντά σου, (τον κουμπάρο) 

Και το τραγούδι συνεχιζόταν μέχρι να φιληθούν όλοι όσοι κάθονταν στο τραπέζι.
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Αλευρούς, της επαρχίας Λακεδαίμονος, του νομού Λακωνίας
Δήμητρα Ιωάν. Ζιάβρα, Αθήνα 1968
Έθιμα του γάμου (Το τραγούδι αυτό το έλεγαν στο τραπέζι του γάμου, στο σπίτι των νεονύμφων)