Προβλήματα με την δακοκτονία σε αρκετές περιοχές της Λακωνίας

22.05.2018

Όπως γνωστοποίησε το γραφείο της αντιπεριφερειάρχη κ. Τζανετέα, στα πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου με δολωματικούς ψεκασμούς, έως την 15/5/2018 είχαν υποβληθεί αποδεκτές προσφορές για είκοσι τέσσερις εργολαβίες από τις τριάντα τέσσερις που υποδιαιρείται το έργο.

Οι δέκα περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα με την εργολαβία

Σε πέντε εργολαβίες δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον και δεν υπέβαλε προσφορά κανένας εργολάβος, με αποτέλεσμα το έργο εκεί να κηρυχθεί άγονο:

1. Αγγελώνα – Άγιος Ιωάννης Μονεμβασίας.
2. Νόμια.
3. Παπαδιάνικα.
4. Καστόρι.
5. Αλευρού – Γεωργίτσι – Περιβόλια.

Επιπλέον σε πέντε εργολαβίες υποβλήθηκαν μη κανονικές προσφορές, συνεπώς το έργο δεν έχει προσωρινό μειοδότη:

1. Άγιος Νικόλαος Μελιτίνης – Παλαιόβρυση – Μελιτίνη.
2. Κόκκινα Λουριά – Καστάνια – Σελεγούδι.
3. Ζαραφώνα – Καρίτσα.
4. Μεταμόρφωση.
5. Θεολόγος.

Τι μέλλει γενέσθαι με την διαγωνιστική διαδικασία
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και το ισχύον νομικό πλαίσιο, η αντιπεριφέρεια Λακωνίας θα εισηγηθεί στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου την συνέχιση του διαγωνισμού για τα προαναφερθέντα τμήματα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Η αρμόδια υπηρεσία αποδίδει την αδυναμία σύστασης συνεργείων στις εν λόγω περιοχές κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος από οδηγούς γεωργικών ελκυστήρων να εργαστούν στο πρόγραμμα.

Κι ο κλήρος πέφτει στους παραγωγούς…
Μια σοβαρή ιδιαιτερότητα για τις περιοχές που είναι άγονες στους δήμους Μονεμβασίας και Ανατολικής Μάνης είναι η πρωιμότητα ωρίμανσης του ελαιόκαρπου. Τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία, η πιθανή εκτέλεση πρώτου ψεκασμού στις εν λόγω περιοχές από τον προσωρινό μειοδότη θα είναι κατ’ εκτίμηση το διάστημα 1 έως 14 Αυγούστου. Εάν όμως ο πρώτος ψεκασμός εκεί γίνει αυτό το διάστημα, θα είναι αναποτελεσματικός. Συνεπώς, σύμφωνα με την αντιπεριφέρεια, θα πρέπει οι παραγωγοί, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου, να ενημερωθούν να καλύψουν τον πρώτο ψεκασμό το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου με ευθύνη τους, προκειμένου ο προσωρινός μειοδότης να συνεχίσει το έργο, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Πηγή: LaconiaLive