Ξεκινούν δύο οδικά έργα στην Λακωνία

30.04.2020

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες δύο έργων συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Λακωνία με την εγκατάσταση του αναδόχου, από την Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
α) Σπάρτη - Καστόρειο - Λογκανίκος, προϋπολογισμού μελέτης 400.000 ευρώ και
β) Σπάρτη - Χρύσαφα - Αγριάνοι, προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ.

Οι εργολαβίες αφορούν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης τμημάτων του καταστρώματος των εν λόγω δρόμων, εργασίες αποκατάστασης ρείθρων, συντήρηση τεχνικών των οδών, σήμανση και ασφάλιση, καθώς και διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, όπου απαιτείται.

Πηγή: Περιφέρεια Πελοποννήσου