Οδοιπορικό ανθοφορίας και καρποφορίας στην Λακωνία

28.05.2024

Αναμένεται χαμηλή προς μέτρια παραγωγική χρονιά για τις Καλαμών και υψηλή για τις ελαιοποιήσιμες.

Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Μονεμβάσιας, ύστερα από την επικοινωνία μας με τον κ. Μπήλια Δημοσθένη, οι ελιές βρίσκονται στο φαινολογικό στάδιο της καρπόδεσης. Με τις υπάρχουσες θερμοκρασιακές συνθήκες και με τις λιγοστές βροχοπτώσεις παρατηρείται έως τώρα πλήρης συγκράτηση του καρπού. Το 95% των ελαιώνων της περιοχής είναι αρδευόμενοι και οδεύουν καλά έως τώρα. Σε γενικές γραμμές, η τρέχουσα παραγωγική περίοδος εκτιμάται να είναι καλή, αν δεν επέλθει καύσωνας το καλοκαίρι.

Στην περιοχή της Γκοριτσάς οι ελαιοποιήσιμες ποικιλίες, Κορωνέϊκη και Μανιατάκι, είχαν πλήρη ανθοφορία ακολουθούμενη από υψηλό ποσοστό καρπόδεσης σε αντίθεση με την επιτραπέζια ποικιλία Καλαμών η οποία είναι και αυτή σε πλήρη ανθοφορία αλλά το ποσοστό καρπόδεσης είναι χαμηλό και αναμένεται χαμηλή έως μέτρια η παραγωγική της χρονιά. Τα επίπεδα βροχοπτώσεων ήταν επίσης χαμηλά. Αυξημένη η παραγωγή στους αρδευόμενους ελαιώνες συγκριτικά με τους μη αρδευόμενους. Μετά φόβου θερμοκρασιών και νερού, για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες θα είναι μια αρκετά καλή παραγωγική χρονιά.

Στην περιοχή των Βουτιάνων ενημερωθήκαμε από τον κ. Μπουζούκα Νικόλαο πως οι ελιές εντοπίζονται στο στάδιο της καρπόδεσης και συναντώνται διαφορές μεταξύ των αρδευόμενων και των ξηρικών ελαιώνων. Συγκεκριμένα οι αρδευόμενοι ελαιώνες έχουν υψηλό ποσοστό καρπόδεσης συγκριτικά με τους ξηρικούς που είναι χαμηλό. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Καλαμών, η Κουτσουρολιά και η Κορωνέϊκη. Το υψηλότερο ποσοστό καρπόδεσης μεταξύ των τριών αυτών ποικιλιών εντοπίζεται στην Κορωνέϊκη, ακολούθως στην Κουτσουρελιά και τέλος στην Καλαμών.

Στην περιοχή της Σελλασίας οι καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Κορωνέϊκη και η Καλαμών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τους κυρίους Μπουζούκα Νικόλαο και Β.Ν. οι ελιές βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης. Οι ξηρικοί ελαιώνες έχουν χαμηλό ποσοστό καρπόδεσης συγκριτικά με τους αρδευόμενους που έχουν υψηλό ποσοστό, συνεπώς οι αντίστοιχες ποικιλίες που εντοπίζονται στους αντίστοιχους ελαιώνες ακολουθούν την ίδια εξελικτική πορεία. Οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναμονή περιμένοντας να δουν τα αποτελέσματα των υψηλών θερμοκρασιών.

Αντιθέτως, στην περιοχή των Ανωγείων που η κυρίαρχη καλλιεργούμενη ποικιλία είναι η Κορωνέϊκη, οι λιγοστές βροχοπτώσεις και η όψιμη ανθοφορία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη μεγάλου ποσοστού τέλειων ανθέων είχαν σαν αποτέλεσμα το χαμηλό, σχεδόν μηδενικό ποσοστό καρπόδεσης παρόλη την πλήρη ανθοφορία τους.

Στην περιοχή της Κοκκινόραχης και του Κλαδά, σύμφωνα με τους Σώτηρα Νικόλαο και Ηλία οι ελιές ολοκλήρωσαν το στάδιο της ανθοφορίας και βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης. Οι κύριες καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Καλαμών, η Κορωνέϊκη και το Μανιατάκι. Μέτριο χαρακτηρίζεται το ποσοστό καρπόδεσης στους ξηρικούς ελαιώνες και μέτριο έως και υψηλό στους αρδευόμενους. Δεν παρατηρείται διαφορά στο ποσοστό καρπόδεσης μεταξύ των ποικιλιών μόνο αν είναι αρδευόμενοι ή μη οι ελαιώνες. Αναμένεται μια ικανοποιητική παραγωγή αλλά με το βλέμμα στραμμένο προς τις υψηλές θερμοκρασίες όλη την θερινή περίοδο αλλά και στην μειωμένη άρδευση λόγω ελλιπούς ποσότητας νερού.